Prezident Emannuel Macron vystoupil 17. 4. 2018 před Evropský parlamentem se zásadním projevem. Přinášíme důležité citace z projevu:

 

Jsme v okamžiku, kdy musíme přijmout mimořádnou odpovědnost. Nemůžeme se tvářit, jako by naše diskuse byly zcela běžné. Jsme před evropskými volbami. Znovu povedeme bitvu o ideály, které nás zrodily a já chci k odstartování naší diskuse s vámi sdílet dvě silná přesvědčení.

První: Pokud se rozhodneme odvrátit od demokracie a všeho toho, co přinesla Evropě, vydáme se falešnou cestou.

Druhé: Můžeme a musíme vytvořit novou evropskou suverenitu pomocí níž přineseme jasné a pevné odpovědi svým spoluobčanům pomocí níž je budeme moci chránit a pomocí níž budeme moci přinést odpovědi na současný světový zmatek.

V tomto obtížném okamžiku a tomu věřím velmi hluboce je naše Evropská demokracie naší nejlepší šancí. Nejhorším omylem by bylo opustit náš model, odvažuji se říct, naši identitu. Právě zde ve Štrasburku, jako v Bruselu nesete tuto demokracii, Evropskou demokracii, o které hovořil Toqueville. Naší identitou je v prvé řadě právě tato demokracie, která respektuje individuum, minority, základní práva, všechno to, co nazýváme a já to podtrhují ještě jednou liberální demokracií.

Nepřijímám iluzi vražednou iluzi, která nás vede dnes jako v minulosti do propasti. Iluzi o silném moci, o nacionalismu, o opuštění svobody. Odmítám iluzi o tom i když aktuálně posiluje, že demokracie je odsouzená k bezmocnosti. Tváří v tvář k autoritarismu, který nás obklopuje, není odpovědí autoritářská demokracie ale demokracie, která má autoritu.

– Emannuel Macron 17. 4. 2018