Na dnešním jednání Výboru pro Evropskou unii schválil kabinet Národní program reforem České republiky 2018. Materiál obsahuje soubor opatření, která mají zajistit dlouhodobý hospodářský růst a stabilní zaměstnanost. Tato každoroční aktualizace je v rámci tzv. evropského semestru předkládána Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí ve druhé polovině května nová doporučení.

Národní program reforem České republiky 2018 (NPR 2018) reaguje mimo jiné na Zprávu o ČR, vydanou Evropskou komisí v březnu letošního roku. Hospodářská situace ČR je nyní velmi příznivá. V roce 2017 se výrazně zrychlil růst ekonomiky a solidní hospodářský růst je očekáván i v nejbližších letech. Hospodářská konjunktura umožňuje vyřešit řadu dlouhodobých strukturálních problémů. Nově je například do NPR 2018 zařazena kapitola Bydlení, která popisuje legislativní činnost vlády a vládní dotační programy pro zlepšení dostupnosti bydlení pro občany ČR.

Veškerá opatření plánovaná pro nadcházející období je třeba vnímat v širším kontextu naplňování dlouhodobých priorit, tedy zejména udržení hospodářského růstu či přípravy na budoucnost, především s ohledem na očekávané celospolečenské změny v souvislosti s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí. S ohledem na tyto dlouhodobé cíle a vzhledem k doporučením Rady z minulého roku nastiňuje NPR 2018 vybraná opatření pro rok 2018, o jejichž implementaci bude vláda usilovat.

Národní program reforem ke stažení: ZDE

Zdroj: Úřad vlády ČR