Ve středu 12. září přednese v předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v Evropském parlamentu svou zprávu  o stavu Unie. Letošní projev předchází evropským volbám v roce 2019 a bude pronesen uprostřed probíhající debaty o budoucnosti Evropské unie s 27 členskými státy. Od předsedy Junckera se očekává, že předloží další konkrétní kroky směřující k budování “větší, jednotné, silnější a demokratické unie”, což bylo téma jeho proslovu z roku 2017.

V minulém roce přednesl předseda Juncker svou vizi o tom, jak by se mohla Evropská unie vyvíjet do roku 2025. Projev byl doprovázen konkrétními iniciativami týkajícími se demokracie, obchodu, screeningu investic, kybernetické bezpečnosti, průmyslu a ochrany údajů, které byly okamžitě uvedeny do činnosti. Letos přednese Juncker návrhy, které by měly mít pozitivní výsledky už v době do konání kongresu v Sibiu v květnu 2019.

Předchozí projevy o stavu Evropské unie naleznete na stránkách Evropské komise.