Lisabonská smlouva 

Lisabonská smlouva pozměňuje Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Začala platit 1. prosince 2009. Lisabonská smlouva přinesla změny ve vedení Evropské unie, nová pravidla rozhodování v Radě ministrů, nové pravomoci Evropského parlamentu a mnoho dalšího. Společně s ní nabyla právní závaznost i Listina základních práv Evropské unie.

Studie Úřadu vlády ČR: Dopady ESI fondů na hospodářský růst ČR

Úřad vlády ČR vydal v roce 2017 studii hodnotící dopady ESI fondů na hospodářský růst ČR. Makroekonomické dopady působení ESI fondů jsou pro Českou republiku významné. V období 2004–2015 bylo dle studie celkem utraceno za projekty spolufinancované ze zdrojů EU zhruba 939 mld. Kč, což představovalo přibližně 1,7 % kumulované hodnoty HDP za zmíněné období. Z národních veřejných zdrojů ČR bylo financováno zhruba 20 % uvedené částky.

ESI fondy měly dle analýzy jednoznačně kladný vliv na růst HDP během let 2004-2015. Nevyčerpání financí v řádu jednotek procent v nynějším programovém období může mít za následek znatelnou ztrátu růstu HDP.

Studie Úřadu vlády ČR: Ekonomické vyhodnocení členství ČR v EU po deseti letech 

Úřad vlády ČR vydal v roce 2014 studii, jež po deseti letech hodnotí naše členství v Evropské unii. Dle studie získala Česká republika díky svému členství v EU více než 3 bilionu korun. Tedy víc, než česká ekonomika vyprodukovala za celý rok 2004.

Pascal Fontaine: Evropa ve 12 lekcích

Jaký je smysl Evropské unie? Proč a jak vznikla? Jak funguje? Co už udělala pro své občany a jaké problémy řeší v současné době? Může EU i v době globalizace úspěšně konkurovat jiným ekonomickým mocnostem a zachovat si svou sociální úroveň? Jakou roli bude mít Evropa na světové scéně v následujících letech? Kde budou její hranice? A jaká budoucnost čeká euro? To jsou jen některé z otázek, kterými se zabývá Pascal Fontaine, autor populární příručky Evropa ve 12 lekcích. Pascal Fontaine je bývalý spolupracovník Jeana Monneta a profesor v Institutu politických studií (Institut ďÉtudes Politiques) v Paříži.